Obesitas

Medische term voor ernstig overgewicht (in het Engels: obesity).
Ernstig en extreem overgewicht

Oestrogeen

Oestrogeen en progesteron zijn vrouwelijke geslachtshormonen, die ook invloed hebben op de insulinewerking. Wanneer de gehaltes van deze hormonen in het bloed schommelen (zoals bij puberteit, menstruatie, overgang en zwangerschap) kunnen daardoor ook glucoseschommelingen optreden.
Menstruatie en overgang

Ontregeling

Het tegengestelde van (goed) geregeld zijn van de diabetes. De term ontregeling wordt meestal gebruikt als de glucose fors verhoogd of verlaagd is. Ontregelingen met hoge glucosewaarden kunnen tijdelijk of langdurig zijn, hypo-glycemische ontregelingen zijn meestal kortdurend. Ook grote schommelingen van hoog naar laag en omgekeerd zijn een vorm van ontregeling.
Uit balans?

Oogarts

Arts die gespecialiseerd is in oogaandoeningen, en een belangrijke rol speelt bij de opsporing en behandeling van netvliesschade
Diabetische retinopathie
en andere bij diabetes vaker voorkomende oogproblemen.
Andere gevolgen

Oogcontrole

Onderzoek naar (bij diabetes) voorkomende oogaandoeningen, zoals diabetische retinopathie. Het is een vast onderdeel van de jaarcontrole bij de meeste mensen met diabetes. Soms kan worden volstaan met controles eens in de 2 jaar. Een oogcontrole wordt meestal uitgevoerd door een oogarts. Als er geen afwijkingen zijn kan ook een foto van het netvlies worden gemaakt, die later door een oogarts wordt beoordeeld. Zo'n foto wordt een fundusfoto of fundoscopie genoemd.
Inhoud van de jaarcontrole

Orale medicatie

Letterlijk: medicijnen in te nemen via de mond. Als term gebruikt in tegenstelling tot insuline, welke moet worden ingespoten.
Behandeling algemeen

Overcorrigeren

Een term die gebruikt wordt bij zelfregulatie. Wanneer u bijvoorbeeld een hoge bloedglucose corrigeert met bijspuiten van teveel kortwerkende insuline, daalt de glucose te snel of te ver, en moet u weer glucose innemen om dat te corrigeren. Dan wordt de glucose weer te hoog, enzovoort. Het is een bekende oorzaak van erg schommelende glucosewaarden. Een manier om daar vat op te krijgen is een tijdje niet bij te spuiten, vaste koolhydraat hoeveelheden per maaltijd te gebruiken met bijpassende insulinedoseringen, en dan aan de hand van dagcurves een patroon te zoeken in de glucosewaarden. En daarop geleidelijk kleine dosis-wijzigingen te kiezen, om verbetering van de dagcurves te bereiken.
Uit balans?

Een goed voorbeeld van overcorrigeren is wat dronken mensen doen. Ze denken dat ze in een rechte lijn lopen of rijden, maar slingeren door overcorrectie van links naar rechts.

Overgang

Tijdens de overgangsperiode schommelen de gehaltes aan vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron. Omdat zij invloed hebben op de insulinegevoeligheid kunnen de glucosewaarden in die omstandigheden ook gaan schommelen.
Menstruatie en overgang

Overgewicht

Een gewicht boven de grens die wordt aangehouden voor een gezond gewicht, dus een BMI boven 25 kg/m2.
Overgewicht

Sluit de enquête