Schijf van vijf

Handig hulpmiddel van het Nederlands Voedingscentrum om aan te geven waaruit gezonde maaltijden bestaan.
Voedingsadvies
www.voedingscentrum.nl

Seksualiteit

Alles wat te maken heeft met het seksuele functioneren, van zin hebben tot balen als het niet lukt.
Zin in seks, maar...

Autonome zenuwschade kan (vooral in combinatie met vaatlijden) een oorzaak zijn van erectiestoornissen.
Blaas en seksuele functies

Sociale zaken

Alles wat te maken heeft met uw plaats in de maatschappij. Uw contact met buren, vrienden en collega's, maar ook uw werksituatie, sportvereniging of kaartclub. En allerlei lokale, gemeentelijke of landelijke organisaties en instellingen waar u mee te maken krijgt als het gaat om uw gezondheid, uitkeringen, verzekeringen, rijbewijs, of welk papiertje u ook maar nodig heeft. Voor mensen met diabetes soms een bron van frustratie.
Sociale zaken

Sport

Vorm van lichaamsbeweging welke kracht en vaardigheid vereist en bevordert, al dan niet in wedstrijdverband.
Intensief sporten

Spuitplekken

Spuitplekken zijn niet de plaatsen waar je de insuline spuit, maar verdikkingen in het onderhuidse vet die kunnen ontstaan op plekken waar je vaak spuit. Ze worden ook spuitinfiltraten genoemd. Steeds wisselen van spuitplaats (roteren) en steeds een nieuwe naald gebruiken (van de juiste lengte) kan helpen voorkomen dat ze ontstaan.
Aandachtspunten

Als je in zo'n bult spuit, bereikt de insuline de bloedvaatjes moeilijker, wat de glucoseregulatie ongunstig beïnvloedt.
Uit balans?

Spuittechniek

De wijze waarop men insuline spuit met een onderhuidse injectie. We laten dat zien met een video.
Spuittechniek

Stofwisseling

Verzamelnaam voor de chemische processen van opbouw en afbraak (energiewisseling) in de weefsels van levende organismen. Medische term: metabolisme. Diabetes is een stofwisselingsziekte.
Wat is diabetes?

Streefwaarden

Waarden (bijvoorbeeld van gewicht, bloeddruk, glucose of HbA1c) waarnaar men streeft om de gezondheid op peil te houden. We onderscheiden algemene en persoonlijke streefwaarden.
Streefwaarden

Stress

Psychische gespannenheid waarbij stresshormonen tot klachten kunnen leiden als prikkelbaarheid, zweten en hartkloppingen. Stress kan lichamelijk worden veroorzaakt (bijvoorbeeld door een hartinfarct of acute infectieziekte) of door psychosociale factoren (zoals ontslag, overbelasting of frustratie). Stress beïnvloedt de bloedglucose op soms onvoorspelbare wijze, maar werkt meestal glucose verhogend.
Psychische aspecten

Suiker

Een woord met veel betekenissen. De term ik heb suiker is vervangen door ik heb diabetes. En een beetje suikerziekte of ouderdoms-suiker bestaat niet. Diabetes is een ernstige en chronische ziekte met soms verstrekkende gevolgen, of je nu alleen een dieet, danwel tabletten of insuline gebruikt. In het dagelijks leven bedoelen we met suiker de gewone (tafel)suiker die we gebruiken in allerlei vormen. Ook kandij, stroop en honing horen er bij. Ze leveren allemaal evenveel koolhydraten en energie. Er zijn verschillende soorten suikers (of koolhydraten), die verschillen in samenstelling en de snelheid waarmee ze worden afgebroken tot glucose.
Meer over koolhydraten

Suikervrij

Suikervrij is al jaren voorbij. Als u suiker en zoetigheden met mate gebruikt, en bij voorkeur in combinatie met andere voedingsmiddelen tijdens een maaltijd, dan stijgt de bloedglucose niet sneller dan van zetmeelproducten. Suiker en zoetigheden moeten wel worden meegerekend bij het totaal aan koolhydraten en calorieën, zeker als u overgewicht hebt.
Tussendoortjes, zoetstoffen en alcohol

Symptoom

Medische term voor een ziekteverschijnsel, passend bij een bepaalde aandoening. Bij diabetes kunnen kenmerkende symptomen ontstaan bij hoge glucosewaarden,
Wat merkt u van hoge glucosewaarden?

bij lage glucosewaarden,
Klachten en verschijnselen van een hypo

of als gevolg van de verschillende complicaties. Meer daarover vindt u in het hoofdstuk Complicaties, waar ze stuk voor stuk worden besproken.

Syndroom

Medische term voor een aantal met elkaar samenhangende aandoeningen, zoals in insulineresistentie (of metabole) syndroom.
Hart- en vaatziekten

Sluit de enquête