WHO-5 vragenlijst

WHO staat voor World Health Organization, ofwel de Wereldgezondheidsorganisatie.
De lijst heeft 5 vragen voor het peilen van iemands welbevinden of stemming.
Een recente NDF Zorgstandaard beveelt aan ter opsporing van depressieve klachten bij elk jaargesprek van mensen met diabetes de stemming te peilen via deze vragenlijst.
Via de link hieronder vindt u de vragenlijst, die u op uw computer kunt invullen, afdrukken en meenemen bij u volgende afspraak met uw zorgverlener
WHO-5 vragenlijst

Sluit de enquête