erfelijkheid

De kans op diabetes type 2 is sterk erfelijk bepaald, u ziet het vaak bij meerdere mensen in een familie optreden. Bij een-eiige tweelingen is de kans 90%. Heeft een van uw ouders diabetes type 2, dan hebt u zelf een kans van ongeveer 30% om het te krijgen. Bij meer familieleden met diabetes wordt de kans steeds groter.

De vele verschillende erfelijke factoren zijn nog niet allemaal in kaart gebracht.
Of de erfelijke aanleg ook leidt tot de ziekte diabetes is, behalve van de leeftijd, bij type 2 vooral afhankelijk van beïnvloedbare factoren als de buikomvang, het gewicht, en de mate van lichaamsbeweging.

Nu u diabetes hebt, is het voor uw kinderen, die uw aanleg geërfd kunnen hebben, goed om te weten dat bij diabetes type 2 uitstel of afstel mogelijk is. Voorwaarde is wel dat zij zorgen voor een goed gewicht, normale buikomvang en voldoende lichaamsbeweging.
Soms helpt aanvullende behandeling met tabletten die de ongevoeligheid voor insuline tegen gaan.

Wat zegt deze lotgenoot over erfelijkheid?
Wat zegt een andere lotgenoot over erfelijkheid?
Sluit de enquête