De zorg voor mensen met diabetes type 2 speelt zich meestal af in de huisartsenpraktijk. Daarvoor geldt in algemene zin onderstaand schema.

diabetes

U staat daarin centraal, als zelfmanager in uw rollen als patiënt, leerling en belangenbehartiger. Maar u staat er niet alleen voor. Mensen in uw directe omgeving kunnen een belangrijke, steunende rol spelen. Bovendien is diabeteszorg teamwork, omdat er meerdere zorgverleners bij zijn betrokken, ieder met hun eigen specifieke deskundigheid. Met uw diabetes team bedoelen we die zorgverleners, die u leren en helpen uw diabetes zelf te managen.

Afhankelijk van de praktijkorganisatie van uw huisarts kunnen de volgende zorgverleners tot uw diabetes team horen:

In de eerste plaats uw huisarts, de aanspreekbare persoon voor uw gezondheidszorg. Hij kan uw diabeteszorg zelf op zich nemen, of taken delegeren aan anderen. Vaak zal de doktersassistente uw gewicht en bloeddruk meten en uw bloedglucose bepalen, soms geeft ze ook voorlichting over diabetes.

Uw huisarts kan ook taken delegeren aan specifiek in diabeteszorg opgeleide zorgverleners. Dat kunnen zijn een praktijkondersteuner, een verpleegkundige van de thuiszorg of een diabetesverpleegkundige. Diabeteseducatie is hun specifieke deskundigheid. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over het managen van uw diabetes en zij leren u zelfcontrole en spuiten als dat nodig is. Steeds vaker zullen zij controles van de behandelend arts overnemen.

Een belangrijke taak is weggelegd voor de diëtist. Deze voedingsdeskundige leert u keuzes te maken m.b.t. uw maaltijden en snacks, ook m.b.t. sport, feestjes en vakantie. Een bezoek aan de diëtist is geen eenmalig gebeuren. Het kan ook nodig zijn als u wilt afvallen, als uw medicatie verandert (bijvoorbeeld als u van tabletten op insuline overgaat), als uw bloeddruk of bloedvetten niet goed zijn, of als uw diabetes moeilijk te regelen is.

De apotheek geeft voorlichting en levert niet alleen medicijnen, maar zo nodig ook zelfcontrole- en injectiemateriaal, en bovendien de Diabetespas.

De andere (gespecialiseerde) zorgverleners in het overzicht worden ingeschakeld als dat nodig is.

Sluit de enquête