Zelf haalbare doelen stellen

Toewerken naar een gezonde leefstijl betekent iets veranderen aan uw bestaande gewoontes of gedrag. Dat is een continu proces van keuzes maken, het resultaat bekijken, nadenken over wat niet zo goed ging en nieuwe doelen stellen. Het is zeker niet gemakkelijk, dus bezint eer ge begint, en bereidt u goed voor.

Kies maar een doel tegelijk, en als eerste doel iets wat u het meest haalbaar lijkt, bijvoorbeeld afvallen of meer bewegen. Ga langzaam maar zeker op uw doel af. Zoals een bergbeklimmer zich liever concentreert op de volgende stap dan op de verre top, zo kunt u in kleine concrete stappen (bijvoorbeeld een pond gewichtsverlies per week) naar uw doel toe werken.

Kies een goed moment om te beginnen. Heeft u net gehoord dat u ontslagen wordt, probeer dan niet te stoppen met roken. Als uw rokende partner net een hartinfarct heeft gehad, is dat daarentegen een ideaal moment om samen te stoppen!

Merkt u een tijdje geen verbetering, of een kleine terugval, dan is dat zo. Dan gaat u later gewoon weer verder. Als u denkt dat een bepaald doel nooit haalbaar zal zijn, ook niet met hulp van anderen, accepteer dat dan, en verspil geen  energie aan schuldgevoelens. Wees tevreden met wat wel lukt!

Stel uzelf ter voorbereiding de volgende vragen, met uw eerdere pogingen en ervaringen in gedachten:

Vragen

Voorbeeld

Wat wil ik veranderen?

U kiest bijvoorbeeld afvallen

Waar doe ik het voor?

Bedenk alle voordelen van een beter gewicht en figuur voor de korte termijn en voor later

Tegen welke problemen of barrières loop ik aan?

Denk daarbij ook aan de invloed van familie, vrienden, werk en collega’s

Wat of hoeveel is haalbaar?

Twintig kilo minder mag wel ideaal zijn, maar het is geen haalbare stap. U kiest voor 3 kilo in de komende maand

Hoe ga ik dat aanpakken?

In overleg met uw diëtist beperkt u uw porties, en gaat u op de fiets naar het werk

 

Vraag concrete steun van uw omgeving, opdat ze niet steeds aandringen, of voor uw neus een zag chips wegwerken …

Sluit de enquête