Waarom is zelfcontrole nodig?

Zelfcontrole is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om een zo goed mogelijke glucose regulatie te bereiken.

Met de behandeling probeert u immers uw glucosewaarden binnen de afgesproken streefwaarden te houden, doorgaans tussen 4 en 9 mmol/l. U voelt zich daarbij fitter, en u houdt de kans op klachten en complicaties zo klein mogelijk.

Om goede glucosewaarden te bereiken en te behouden zal de hoeveelheid insuline in uw lichaam in balans moeten zijn met uw voeding en lichaamsbeweging. Er zijn tal van factoren die de balans beïnvloeden en uw glucosewaarden doen schommelen.

Met zelfcontrole kunt u op elk gewenst moment uw glucosewaarde bepalen. U kunt zien wat het effect op uw glucose is van uw medicatie, van wat u eet en drinkt, van meer of minder lichaamsbeweging, en van ziekte of stress.

zelfcontrole

Bij insulinegebruik is zelfcontrole erg belangrijk, omdat er soms grote schommelingen en hypo's bij kunnen voorkomen. Met zelfcontrole heeft u hier vat op, zoals we zullen uitleggen. Zelfcontrole is ook de eerste stap op weg naar zelfregulatie, waarover meer aan het eind van dit hoofdstuk. Het zelfcontrole materiaal wordt bij insulinegebruik door de zorgverzekeraars vergoed.

Bij andere glucose verlagende medicatie dan insuline ligt dat anders. Daarbij komen grote schommelingen en hypo’s zo zelden voor, dat de kosten van zelfcontrole meestal niet opwegen tegen het nut. Zonder insulinegebruik kan zelfcontrole wel zinvol zijn in speciale omstandigheden. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op insuline behandeling, bij zwangerschap, bij mensen die hypo’s ervaren bij gebruik van SU tabletten of bij het starten van een GLP-1 analoog.

Gebruikt u geen insuline en wilt u uw glucose toch zelf kunnen meten? Overleg dan met uw zorgverlener. In dat geval zult u uw zelfcontrole materiaal meestal wel zelf moeten betalen. 

Wat zegt een lotgenoot over zelfcontrole?
Sluit de enquête