Wat kan ik met de uitslagen doen?

dagboekje hoge waarden

Een bekende kreet is meten is weten. Maar weten is niet genoeg, u moet ook leren begrijpen waarom uitslagen soms niet ideaal zijn, en iets met de uitslagen doen.

Dat lukt het best als u alle uitslagen opschrijft in uw zelfcontrole dagboekje. Daarin is ook ruimte om te noteren wanneer u meer of minder dan normaal hebt gegeten of inspanning hebt verricht, dan wel ziek bent geweest of wat er ook maar voor bijzonders aan de hand was.

Dat biedt u het nodige overzicht om een patroon te herkennen in uw uitslagen, om daaruit conclusies te kunnen trekken en de juiste actie te ondernemen. Als u alleen de geheugenfunctie van de meter gebruikt, hebt u wel de uitslagen, maar mist u de samenhang met factoren die de glucosespiegel beïnvloeden.

Tegenwoordig zijn er ook handige App's voor bijvoorbeeld op uw smartphone om uw bloedsuikers bij te houden en patronen te herkennen. Een voorbeeld van zo'n App is 'Bloedsuiker bijhouden' (iOS (apple) apparaten;gratis), of mySugr Diabetes Logbook (iOS en Android appaten; gratis). de muSugr app heeft ook de mogelijkheid voeding en beweging bij te houden en heeft een geïntegreerde boluscalculator.

Als u alleen maar hoge of lage waarden meet, kan het zijn dat uw medicatie moet worden aangepast. Neem dan contact op met iemand van uw diabetesteam.

Als u na het middagmaal steeds te hoog zit, kunt u concluderen dat u het koolhydraat gehalte van het middageten moet verlagen, of dat, indien u insuline spuit, de insulinedosis moet worden opgehoogd.

Meet u een lage glucose na een middag in de tuin werken, dan weet u dat u de volgende keer tevoren een boterham extra moet eten, of uw insulinedosis moet verlagen.

Zijn uw glucosewaarden te hoog als u ziek bent, dan kunt u uw diabetesteam waarschuwen.

Uw conclusies uit de uitslagen moeten dus leiden tot actie om een te hoge of te lage waarde te verhelpen en een volgende keer te vermijden. Ook dat is zelfmanagement.

Regelmatige zelfcontrole is ook de basis voor zelfregulatie. Wie meerdere insuline injecties per dag gebruikt kan leren de dosis kort- of snelwerkende insuline aan te passen aan wat hij of zij van plan is te gaan eten, of aan lichamelijke inspanning te gaan doen. En ook om wat insuline bij te spuiten als de bloedglucose onverhoopt toch te hoog is.

Op al deze verschillende manieren kan zelfcontrole ertoe bijdragen dat u zelf uw glucose binnen de afgesproken streefwaarden kunt houden. Uw bloedglucose meten zonder iets met de uitslagen te doen heeft weinig meerwaarde en is met name onnodig vervelend.

Wat zegt deze lotgenoot over zelfcontrole?
Sluit de enquête