Zelfregulatie

zelfregulatie

Zelfregulatie betekent dat u zelf de insulinedosis, de hoeveelheid koolhydraten in de voeding en de mate van inspanning op elkaar afstemt om in balans te blijven. Zelfregulatie kan alleen bij gebruik van (ultra) kortwerkende insuline.

U kunt leren een hoge glucose na de maaltijd te vermijden door de dosis insuline af te stemmen op wat u aan koolhydraten gaat eten. Of een lage bloedglucose na inspanning te vermijden door de insulinedosis af te stemmen op de hoeveel energie (dus koolhydraten) die u denkt te gaan verbruiken. Dat is een kwestie van vooruitkijken of anticiperen.

U kunt ook leren een te hoge bloedglucose te verlagen door bijspuiten van een lage dosis kortwerkende insuline. Dat is een kwestie van corrigeren. Zo corrigeert u een te lage bloedglucose met extra koolhydraten.

Ook aanpassen van de dosis langwerkende insuline (meestal voor het slapen), als de nuchtere glucosewaarden dat vereisen, kunt u leren. Zelfregulatie is dus een kwestie van anticiperen en corrigeren door als het ware te spelen met de insulinedosis.

Anticiperen om een hoge of lage glucose te vermijden is beter dan steeds te corrigeren. Bij corrigeren loopt u achter de feiten aan, met gevaar voor over corrigeren, waardoor de glucosewaarden nog meer gaan schommelen. Maar vooruitkijken is wel wat moeilijker ...

Zelfregulatie is dus een continu leerproces, in nauw overleg met een deskundig diabetesteam waarvan de diëtist u kan leren om koolhydraten te tellen. U moet weten welke factoren de bloedglucose beïnvloeden, en inzicht hebben in de effecten daarvan bij u zelf.

Soms wordt aan mensen op een tweemaal daags insuline schema met middellang werkende insuline ook geleerd om bij te hoge glucose in bijzondere omstandigheden (zoals ziekte of vakantie) kortwerkende insuline bij te spuiten, om daarmee verdere ontregeling en opname te voorkomen.

Het aanpassen van uw voeding of beweging bij tabletgebruik, of het wijzigen van de dosis middellang werkende insuline, als dat nodig is om uw dagcurves te verbeteren, is meer een kwestie van zelfmanagement dan van zelfregulatie.

Sluit de enquête